Legalizacja wag

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty Mobilwag w zakresie legalizacji wag.

Działamy szybko, profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czas naszych klientów jest bardzo ważny. Dlatego odbieramy wagi z miejsca użytkowania, następnie wykonywana jest legalizacja wag samochodowych, przemysłowych itd., po czym odwozimy je z powrotem. Nasza oferta uwzględnia legalizację wszystkich typów wag. Chodzi zarówno o modele samochodowe, jak również waga elektroniczna przemysłowa, wagi elektroniczne magazynowe, wagi sklepowe, wagi laboratoryjne, oraz wagi mechaniczne.

To co wyróżnia naszą propozycję to możliwość wypożyczenia bezpłatnie wagi zastępczej na czas wykonywania usługi.

Gwarantujemy najwyższą jakość usług, krótki czas realizacji, oraz stały kontakt i informację na bieżąco.


Jeżeli są Państwo zainteresowani wykonaniem w naszej firmie legalizacji pierwotnej lub ponownej, wzorcowania, przeglądu serwisowego wag, prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu pod numerem telefonu:  793 071 071. Dzwoniąc można również uzyskać informacje czy dana waga podlega obowiązkowi legalizacji oraz kiedy kończy się okres ważności legalizacji. Waga z legalizacją to podstawowe narzędzie pracy dla wielu firm.

Legalizacja wag Lublin
legalizacja wag - waga legalizowana

Obowiązek legalizacji wag

Każda waga, przed jej pierwszym użytkowaniem oraz po każdym okresie ważności legalizacji, musi zostać ponownie zalegalizowana, co spoczywa na właścicielu wagi. Legalizacja wtórna, znana też jako ponowna legalizacja, jest obowiązkowa po upływie terminu legalizacji określonego na tabliczce znamionowej. Koszt legalizacji może różnić się w zależności od typu wagi i jest ważnym aspektem, o którym musisz wiedzieć, planując budżet.

Poniżej przedstawiamy podstawowe definicje pochodzące z Ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach.

Na czym polega legalizacja wag - rodzaje legalizacji:

Prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji) podlegają wagi stosowane w:

Przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej:

Które wagi muszą być zalegalizowane?

Wszystkie wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane bądź przechowywane w stanie gotowości do użycia, podlegające prawnej kontroli metrologicznej. Waga – legalizacja to bardzo ważny element utrzymywania wagi nadającej się do użytkowania.

wzorcowanie wagWzorcowanie wag – czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

okres legalizacji wag

Okres ważności legalizacji:

Okres ważności legalizacji wag zależy od daty wprowadzenia wagi do obrotu, z kolejnymi legalizacjami wymaganymi co 25 miesięcy od daty dokonania ostatniej legalizacji. Jest to ważne dla utrzymania ciągłej dokładności i zgodności wagi z obowiązującymi normami​.

Jak dokonać legalizacji wagi sklepowej?

Aby dokonać pierwszej legalizacji wagi sklepowej, należy postępować zgodnie z określonymi krokami. Proces ten rozpoczyna się od zgłoszenia wagi do legalizacji w odpowiedniej jednostce, takiej jak Główny Urząd Miar lub autoryzowany serwis. Waga jest następnie poddawana testom w celu weryfikacji jej dokładności i zgodności z obowiązującymi normami. Po pomyślnym przejściu testów, waga otrzymuje certyfikat oraz znak legalizacji, co jest potwierdzeniem jej zgodności z przepisami.

proces legalizacji wagi sklepowej

Rodzaje wag z legalizacją

Wagi z legalizacją dzielą się na różne kategorie w zależności od ich zastosowania i charakterystyk. Wśród nich znajdują się wagi sklepowe, wagi elektroniczne magazynowe, wagi elektroniczne przemysłowe, wagi laboratoryjne oraz inne wagi specjalistyczne. Każdy z tych typów wag ma specyficzne zastosowanie i wymagania dotyczące dokładności pomiarów, co ma kluczowe znaczenie w handlu, produkcji, badaniach naukowych oraz wielu innych obszarach.

Zmiany dot. legalizacji wag z 26 kwietnia 2019 r

W 2019 roku wprowadzono istotne zmiany w prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, co bezpośrednio wpłynęło na proces legalizacji wag w Polsce. Z dniem 22 marca 2019 r., na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, uległy skróceniu terminy ważności legalizacji nowych wag. Dla wag poddanych ocenie zgodności w 2018 roku lub wcześniej obowiązywał trzyletni termin, natomiast dla tych z 2019 roku i późniejszych – ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca. (25 miesięcy od daty dokonania legalizacji). 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r w sprawie zmiany terminów wygaśnięcia legalizacji w przypadku wag znajdziesz pod tym linkiem.

Ponadto, zmiany wprowadzone 26 kwietnia 2019 r. dotyczące legalizacji wag w Polsce to krok w kierunku harmonizacji z normami UE. Od tej daty, nowe wagi nieautomatyczne podlegają procesowi oceny zgodności (legalizacji WE), co zastępuje tradycyjną legalizację pierwotną. To ułatwia wprowadzanie wag do obrotu na terenie całej UE, zapewniając jednolite standardy i wspierając transparentność w handlu. Te zmiany podkreślają znaczenie aktualności certyfikacji wag, co jest kluczowe dla uczciwości transakcji handlowych.

zmiany dotyczace legalizacji wag
Skip to content